ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

  Детски фолклорен ансамбъл "Габровче"
История

Детски фолклорен ансамбъл "Габровче" е създаден през 1975 г. по инициатива на кметството на град Габрово, с цел да издирва, изучава и съхранява музикално-танцовия фолклор на Българияи да го популяризира сред подрастващите поколения.

ДФА "Габровче" е изнесъл над 570 концерта, 90 от които в чужбина, с над 300 000 зрители.

Лауреат е на V, VI, VII, републикански фестивали на худовествената самодейност.

Главен художествен ръководител и хореограф на Ансамбъл "Габровче" е Лъчезар Захариев.
купи тениска
Купи тениска
"За българския танц"

Костадин Варимезов гайда
Костадин Варимезов
гайда

Димитър Манов - хореограф
Димитър Манов
хореографFolklore Groups (Ensembles)